top of page
Acil_Vakalara_Psikanalizin_Cevab%C3%84%C

ARGÜMAN - Zehra Eryörük

Lacancı Forum Türkiye Psikanaliz Derneği her yıl oldugu gibi bu sene de eğitim programını, merkezi Fransa'da bulunan EPFCL okulunun Kolej Klinik programına uygun şekilde hazırlamıştır. Bu yıl çalışacağımız tema  "Acil Vakalar"  olacaktır. Okulumuz bu temayı pandemi öncesi kararlaştırmıştır çünkü psikanalistler için aciliyet her zaman çalışmaların başından sonuna kadar göz önünde bulundurulması gereken bir durumdur. Ama aciliyet acelecilik olmamalıdır. Bir acil duruma acilen cevap vermekten ziyade aciliyetin nedenlerini sorgulamamızı önermiştir Lacan. Psikanaliz için aciliyetler öncelikle bireyin aciliyeti olarak ele alınsa da toplumsal aciliyetler de alanımızı yakından ilgilendirmektedir. Kaygı ve travmaların yanı sıra iklim, savaş, sağlık, göç akınları, sosyal ve ekonomik aciliyetlerle sarsılan yaşamlar hızla değişen dünyamıza farklı bir ayna tutar. Psikanaliz bu aciliyetlere yabancı kalamaz ve diğer disiplinlerle birlikte öznel ve toplumsal aciliyetlere çözüm odaklı bir cevap düşünmelidir.  Lacan, öğretisinin başından sonuna kadar  aciliyete karşı analitik cevabı sorgulamıştır.  1953'te ilk kez "Roma Psikanaliz Kongresi"nde sözün ve dilin işlevinin aciliyetini öne sürmüş; 1958'de  "tedavinin yönü"nün aciliyetini masaya yatırmıştır. Lacancı psikanalizin temellerini oluşturan Kaygı semineri, 1962-1963 yıllarında kaygının aciliyetini psikanalitik cevabın etiğiyle bağdaştırmıştır.  1964’de psikanaliz okulu kuruluş metninde psikanalist formasyonunun şartlarını kurumsallaştırmıştır. Bunun sonrasında   "Ve Nihayetinde Özne"  metni (1966), 1971 tarihli  "Psikanalistin Bilgisi"  semineri ve Lacan'ın son okul metni olarak tutulan,  1976’da yazdığı  "Dört Temel Kavram İngilizce yayınına son söz"  metni psikanalist mesleğinin acil vakalara cevabının ne olması gerektiğini sorgular.  Lacan için bu cevap öncelikle analitik cevap özelliğini taşımalıdır ve her analizin başlangıcında tedavinin yönü acilen çözüme kavuşturulmalıdır. Lacan bize analizin sonucunun acil vakanın tatminine yönlendirilmesini önerir. 


Eğitim programımız bu doğrultuda  "acil vakalar"  temasını üç farklı modülle işleyecektir: 


Modül 1 - Teorik seminer : Analitik teori ve sorunları 
Bu modülde program temasının teorik boyutunu işleyeceğiz. Kavramlar Freud ve Lacan eğitimi doğrultusunda ele alınacaktır. Bu yıl acil vakaları işlemek için özellikle Lacan'ın 10. kitabı  "Kaygı"   seminerini çalışacağız. Okumalarımıza destek olacak diğer kaynaklarımızı programın devamında bulabilirsiniz.


Modül 2 - Klinik seminer : Psikopatoloji ve vaka çalışmaları
Bu modülde psikanaliz kliniğinin psikopatolojisini ele alacağiz. Her oturumda bir klinik kavram ve bir vaka sunumu yapılacaktır. 
Teorik modül ve Klinik modül psikanalizle ilgilenen herkese açıktır. 

Modül 1 ve 2 toplam 40 saatten oluşan 10 oturumluk bir eğitimi içermektedir.

Modül 3 - Güncel klinik süpervizyon : Lacancı Psikanaliz Kliniği Süpervizyon ve Teknik Uygulamalar
Süpervizyonlar öncelikle ruh sağlığı alanında çalışan klinisyenlere veya bu alanda öğrenim gören öğrencilere açıktır. Katılım, süpervizörle bir veya iki görüşme gerektirmektedir. Her oturumda güncel klinikten bir vaka ele alınacaktır. Sunumların en fazla bir saat olmak üzere 10 gün önceden süpervizyon için yazılı bir şekilde süpervizöre yollanmış olması gerekmektedir. Bu süreçte süpervizör klinisyene vakayla ilgili geri bildirim vererek vakayı sunuma hazırlamasına yardımcı olacaktır. Sunum günü vakanın tanısı  ve  ileriye dönük klinik perspektifi ele alınacak, klinisyene çözüm odaklı teknik uygulamalarla ilgili  geri bildirimler verilecektir. Süpervizyon modülü Lacancı psikanaliz kliniğinin temel ilkelerini aktarmayı hedefleyecektir.


Yukarıda da belirtildiği gibi Teorik ve Klinik modüller herkese açıktır. Süpervizyon modülünün şartları farklı olmakla birlikte klinik etiği sağlamak amaçlı belli çerçeve kısıtlamaları gerektirmektedir. 


Eğitimimiz EPFCL Okulu Üyesi, Psikanalist Zehra Eryörük yürütücülüğünde yapılacaktır. Eğitim komisyonu analiz sürecinde olan ve başından beri dernek çalışmalarımızda yer alan, çeşitli kartellerde çalışan dernek üyelerimiz tarafından oluşur. Bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi eğitim programına ek, dönem dönem, EPFCL üyesi olan önde gelen analistlerin desteği ve katkılarıyla yapacağımız çalışma günleri, teorik ve klinik atölyeler, seminerler eklenecektir. Ayrıca derneğimiz uluslararası kurumun bir parçası olarak diğer ülkelerle de ortak çalışmalara katılacaktır.


Eğitimimiz katılım sertifikalıdır ve sertifika edinmek en az üç yıl eğitimlere katılım gerektirmektedir. 


Eğitimimiz psikanalist formasyonu değildir ve psikanalist titrini vermemektedir. Psikanalist formasyonu öncelikle bireysel psikanalizin tamamlanmasını gerektirmektedir. Jacques Lacan'ın kurduğu psikanaliz okulu doğrultusunda kurulan EPFCL okulu, psikanaliste geçiş şartlarını ve prensiplerini  tüzüğünde belirtmiştir ve psikanaliste geçişi  "la passe"  dediğimiz geçişin  "jüri karteli" tarafından onaylanmasıyla mümkün kılmıştır. 

Her bir modüle ilişkin bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Etkinliklerin dili Türkçedir. 

 

Tüm seminerler pandemi  dolayısıyla Zoom üzerinden gerçekleşecektir. 
Zoom  ID numarası ve şifresi kayıt işlemleri gerçekleştirildikten sonra katılımcılara gönderilecektir.

MODÜL 1&2 :

TEORİK ve KLİNİK

SEMİNERLER

Her ayın bir Pazar günü, 13:00- 17:30

Modül 1: Analitik teori ve sorunları  (Teorik seminer) : 13:00- 15:00

Modül 2: Psikopatoloji ve vaka çalışmaları (Klinik seminer) + Tartışma :  15:00 - 17:30

 

Modül 1 ve 2 toplam 40 saatten oluşan 10 oturumluk bir eğitim programıdır.

Yıllık seminer katılım ücreti:

Çalışan 2000 tl, lisans ve yüksek lisans öğrencisi 1500 tl, forum üyesi 1500 tl 


Ödemeler istek dahilinde peşin veya 4 taksit şeklinde (Eylül-Aralık-Şubat-Mayıs aylarında ödenmesi koşuluyla) yapılabilir. İlk ödemenin 20 Eylül 2020 tarihinden önce yapılması beklenmektedir.

Ödeme yaparken açıklamaya “seminer ücreti” yazmanızı rica ederiz. Ödeme dekontunuzu lacanturkiye@gmail.com adresimize göndermeyi unutmayınız.


İban: TR14 0006 4000 0011 0140 3835 89
Alıcı: LACANCI FORUM PSİKANALİZ DERNEĞİ

MODÜL 3 :

LACANCI PSİKANALİZ KLİNİĞİ - SÜPERVİZYON ve TEKNİK UYGULAMALAR

Her ayın bir Salı akşamı, 20:00- 22:00

Süpervizyon çalışması kapalı grup şeklinde dernek kurucu üyelerimizden EPFCL okul üyesi Psikanalist Zehra Eryörük öncülüğünde gerçekleştirilecektir. Her toplantıda katılımcılardan en az 1 kişinin sunum yapacağı çalışma Zoom uygulaması üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. 

Katılımcı sayımız 20 kişi ile sınırlı olup yalnızca ruhsağlığı alanında çalışan ve bu alanlarda eğitim alan kişilerin katılımına açıktır. Katılmak isteyenlerin lacanturkiye@gmail.com adresine bir paragraflık kısa bir özgeçmiş yazarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapan kişilerden programa alınacaklara 21-23 Eylül tarihleri arasında yapacakları bir görüşme ardından dönüş yapılacaktır. Başvuru kriterlerini karşılayan kişi sayısının belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda başvuru sırasına öncelik verilerek kayıt alınacaktır.

Yıllık katılım ücreti:

Çalışan 1000 tl, lisans & yüksek lisans öğrencisi 700 tl, forum üyesi 700 tl

 

Lütfen başvuru mektubunuzu gönderip görüşme yapmadan Süpervizyon modülü için ödeme yapmayınız.
Ödemeler istek dahilinde peşin veya 4 taksit şeklinde (Eylül-Aralık-Şubat-Mayıs aylarında ödenmesi koşuluyla) yapılabilir. İlk ödemenin ilk süpervizyon tarihinden önce yapılmış olması beklenmektedir.

İban: TR14 0006 4000 0011 0140 3835 89
Alıcı: LACANCI FORUM PSİKANALİZ DERNEĞİ

Eğitim süresince faydalanılacak kaynaklar :

Sigmund Freud kaynakları :
- Tekinsizlik (Das Unheimliche)
- Beş Psikanaliz
- Haz İlkesinin Ötesinde
- İnhibisyon, Semptom ve Kaygı

Jacques Lacan kaynakları :
- Livre X, L’Angoisse, 1962-1963, Paris, Seuil, 2004. (Kaygı Semineri, 10. Seminer)
- La direction de la cure (Tedavinin Yönü ve Gücünün Ilkeleri), Les écrits, Paris, Seuil, 1966.
- Le temps logique et l'assertion de certitude anticipée (Mantıki Zaman metni), Les écrits, Paris, Seuil, 1966.
- « D'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », Les écrits, Paris, Seuil, 1966. (Psikozların tedavisine olanak oluşturabilecek birkaç öncü soru)
- « Télévision, Question III », p. 517-520 -  Televizyon metni, 3.cü soru. 
- Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École, Autres écrits, Paris, Seuil, 2001. (1967 Okul Psikanalisti hakkında 9 Ekim 1967 önerisi)
- Préface à l'édition anglaise du Séminaire XI, Autres écrits, Paris, Seuil, 2001. (XI. Seminerin ingilizce yayınına önsöz metni)

Colette Soler kaynakları : 
- Avènements du réel, de l’angoisse  au symptôme, Paris, Éditions du Champ lacanien, 2016.
- « Les temps du sujet de l'inconscient », Hétérité n°7, Revue IF-EPFCL, 2009.

Diğer kaynaklar :  
- Joan Rivière : « Womanliness as a Masquerade » (La mascarade Féminine)
- Michel Bousseyroux « Répondre des cas d’urgence », Lacan le Borroméen – Creuser le nœud, Toulouse, Érès, coll. Point hors ligne, 2014, p. 17-20.

 

bottom of page