top of page
Eg_O9VmXYAAZqui.jpg-large.jpg

Türkiye Forumu'nun Kısa Tarihçesi

Lacancı Forum Türkiye Psikanaliz Derneği, merkezi Paris’te bulunan uluslararası Ecole de psychanalyse des Forum du Champ lacanien’e (EPFCL) bağlı, merkezi İstanbul’da bulunan bir psikanaliz derneğidir.

 

Dernek, 15 Ocak 2016 tarihinde EPFCL’in Kolombiya’nın Medellin şehrindeki dünya kongresinde Uluslararası Forum'a bağlanmıştır.

Lacancı Forum Türkiye Psikanaliz Derneği’nin amacı, uluslararası çalışmalarda yer alan psikanalistlerin de katılımıyla seminer, atölye, okuma grupları ve karteller organize ederek Sigmund Freud’un, Jacques Lacan’ın ve onun öğrencilerinin düşüncelerini, teorilerini ve klinik pratiklerini tanıtmak ve yaygınlaştırmaktır.

Psikanalizin öğrenilmesiyle ilgili yıllardır süregelen tartışma elbette haklı ve yerindedir. Aslında psikanaliz eğitimde deneyime yapılan vurgu herhangi bir konum eğitimi için yapılandan daha fazla değildir. Psikanaliz tahtada öğrenilmez, divanda öğrenilir. Onu bir dili öğreniyor gibi öğrenmek gerekir. 

 

Lacancı Forum Türkiye Psikanaliz Derneği olarak, ülkemizde son yıllarda formal ya da informal pek çok Lacancı psikanaliz eğitiminin düzenlemesini destekliyor olduğumuzu özellikle vurgulamak isteriz. Lacan’dan itibaren psikanalizde çok sesliliğin ne kadar önemli olduğunu anlamış bulunmaktayız.

 

Freud onu icat ettiğinden beri psikanaliz, özneyi duyma çabasını sürdürebilmek için, daima kendi sesini duyurmaya çalışmak zorunda da kalmıştır. Çünkü bir ideolojini mekanizması özneyi ortadan kaldırma prensibine dayanır. Bu sebepledir ki psikanalizin doğuşu, ikinci dünya savaşı döneminde yaşanan faşizm salgınına; günümüzde ona duyulan ilginin artması - hatta idealleştirilmesi ve yüceltilmesi de, aynı tehditin neoliberalizm tarafından savrulmasına bağlanabilir. Nasıl ki özneyi duymak için ondan konuşması isteniyorsa, psikanaliz de seminerler, sempozyumlar ve çalışma günleri gibi etkinlikler aracılığıyla konuşup sesini duyurmaya çalışır. 

 

Önümüzde ki günlerde Lacancı Forum’un, psikanalizin sesini duyurmak adına düzenleyeceği etkinliklerden haberdar olacağız. 

 

Saygılarımızla, 

Lacancı Forum Türkiye Psikanaliz Derneği

Lacan ve Freud2.jpg
bottom of page